Regulament de participare

Maraton Granitul Greci 2024 a 5-a Ediție

1. reguli generale

1.1.   Organizatorul evenimentului este Asociația Clubul Sportiv de Atletism Greci în colaborare cu Vali Ionescu. Maraton Granitul Greci este un eveniment dedicat in special sportivilor amatori. Dar care poate fi deschis si elitelor. Este o competiție mixtă cu startul si finish-ul în Comuna Greci, la locul numit “La Curba”. Prima cursa va fi cea de 24 Km de Trail Montan(+800), în perimetrul Munților Greci si a Parcului National Munții Măcin. Cele mai înalte puncte ale traseului sunt vârfurile Țuțuiatu, Ghiunaltu și Cavalu. De alta parte, traseul cursei de 10 Km va fi plat și fără obstacole. După plecarea primelor doua curse se vor ține Cursele Scurte care se vor întinde de la start până la zona „picnic” și se vor desfășura doar pe asfalt.

1.2.   Prevederile acestui Regulament se aplică tuturor celor care au statutul de Participanți la Eveniment, respectiv au realizat o înscriere validă si confirmată de către Organizator și sunt in posesia unui număr de concurs valid pentru Eveniment. Participanții se obligă sa respecte condițiile impuse de către Organizator pe toată durata Evenimentului.

1.3.   Înscrierea Participanților se face prin înregistrare online pe site-ul www.maratongranitulgreci.ro sau, în măsura în care Organizatorul decide astfel, prin înscriere la fața locului. În toate situațiile Participanții vor semna sau vor accepta prin selectare online, un formular de înscriere prin care declară că acceptă și înțeleg termenii și condițiile de participare la Eveniment, precum și regulamentul Evenimentului, își dau acordul ca imaginea lor sau alte date publice precum rezultatele obținute, clasamentele, să fie folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub forma de fotografii, afișe, filme, interviuri etc. în mod gratuit și necenzurat.

1.4.   Ediția a 5-a a Maraton Granitul Greci se va desfășura Sâmbătă 10 august 2024.

1.5.  Traseele competiției sunt descrise pe www.maratongranitulgreci.ro în secțiunea „INFO/Trasee”

1.6.   Puncte de hidratare:

 
 • Semimaraton (24 Km): primul punct de hidratare se va afla afara la cișmeaua „Iisisuflet”, următorul va fi pe drumul forestier la intersecția cu „Dealul cu drum”, al treilea se va găsi la cișmeaua „Cozluk” (Canton) si ultimul la Bătrânul Cireș Turcesc din Crucele.
 • Cursa 10 Km: va avea punct de hidratare la Bătrânul Cireș Turcesc din Crucele.

2. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

2.1.   Participarea la Eveniment se face pe propria răspundere a Participantului, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală.

2.2.   Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili in nicio situație pentru orice fel de rănire, pagube de orice fel sau deces care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării Evenimentului.

2.3.   Participanții au obligația de a cunoaște si respecta regulile Evenimentului, de a asculta şi de a respecta indicațiile/instrucțiunile Organizatorului.

2.4.   Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanțelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

3. procesul de înscriere, taxa de participare

3.1.   Înscrierile online se deschid și se închid, la data si ora prevăzută de organizator, pe site-ul evenimentului www.maratongranitulgreci.ro în secțiunea „ÎNSCRIE-TE”.

3.2.   Procesul de înscriere constă în parcurgerea cu succes a următoarelor etape:

a) ÎNSCRIERE

Înscrierea se va face online până la data indicata de Organizator. Aceasta are ca scop rezervarea unui număr de concurs la una dintre cursele evenimentului și se face pe principiul “primul venit – primul servit”. Numărul va fi rezervat timp de 3 (trei) zile lucrătoare, timp în care este așteptată confirmarea achitării taxei corespunzătoare cursei alese. Dacă plata nu este efectuată în cele 3 zile lucrătoare, înregistrarea este anulată.
 • DESCHIDEREA înscrierilor va fi luni 1 Mai 2024 ora 08:00
 • ÎNCHIDEREA înscrierilor va fi duminică 4 August 2024 ora 00:00

b) PLATA TAXEI DE PARTICIPARE

Taxa de participare poate fi diferită în funcție de cursă, perioada de înregistrare, existența (sau nu) a anumitor reduceri sau gratuități. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste taxe în funcție de condițiile momentului.
 

Taxa de participare se poate achita ONLINE de pe site-ul nostru in sectiunea “ÎNSCRIE-TE“, mai jos de formular.

a) TAXE PARTICIPARE

     Semimaraton 24 Km:

 • Din 1 mai 2024 până pe 16 iunie 2024  –––> 100 LEI
 • Din 17 iunie 2024 până pe 20 iulie 2024  –––> 130 LEI
 • Din 21 iulie 2024 până pe 4 august 2024  –––> 150 LEI
 • La fața locului –––> 170 LEI

     Cursa 10 Km:

 • Din 1 mai 2024 până pe 16 iunie 2024  –––> 70 LEI
 • Din 17 iunie 2024 până pe 20 iulie 2024  –––> 100 LEI
 • Din 21 iulie 2024 până pe 4 august 2024  –––> 120 LEI
 • La fața locului –––> 140 LEI

     Cursele scurte:

 • Din 1 mai 2024 până pe 4 august 2024  –––> 30 LEI **

**persoanele cu vârsta de +60 (împliniți) vor avea înscrierea GRATUITA (doar la cursa scurtă)

3.3.   Odată cu înscrierea făcută, numele și prenumele persoanei precum și cursa aleasă vor fi publicate pe site-ul Evenimentului, putând avea unul din următoarele statusuri:

 🟡  –  Înregistrare nouă, în curs de validare. Înregistrarea a fost inițiată corect dar nu a fost făcută plata taxei de participare. În acest moment înscrierea NU este validă dar un e-mail de mulțumire care conține și instrucțiunile de plată a fost transmis pe adresa de e-mail folosită la înscriere. Pentru validarea înscrierii trebuie făcută plata taxei de participare. Aveți un termen de MAXIM 3 zile de la înregistrare pentru a achita taxa după care, dacă taxa nu a fost plătită, înregistrarea va fi anulată automat.

 🟢  –  Înregistrarea este validată. Un număr de concurs a fost alocat. Pe adresa de e-mail folosită la înscriere s-a trimis un mesaj de confirmare precum și “Declarația pe propria răspundere” pe baza căreia va puteți ridica kitul de participare.

3.4.   La acest Eveniment pot participa persoanele de orice vârstă, doar ca minorii vor putea participa la concurs doar pe baza unui „Acord pe propria răspundere” semnat de părinte/ tutorele legal, predat organizatorului sau trimis pe info@maratongranitulgreci.ro înainte de plecarea în cursă. La cursele de 24 Km și de 10 Km vârsta minimă admisă este de 10 ani împliniți până în data startului. Participarea unui minor va fi condiționată de însoțirea acestuia, pe toată durata desfășurării evenimentului, de către un părinte/tutor legal precum si o declarație pe propria răspundere, semnată de însoțitor.

3.5.   În caz de nereprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.6.   Fiecare persoană poate fi înscrisă la o singură cursă. Transferul de la o probă la alta se poate face în perioada în care înscrierile sunt deschise, prin renunțarea la cursa inițială, cu re-înregistrarea la noua cursă și cu plata diferenței de taxă la momentul transferului. Transferul între probe este posibil pana la închiderea înscrierilor (4 august 2024 ora 00:00)

3.7.   În cazul în care „Semimaraton” (24 Km), respectiv „Cursa 10 Km” nu pot fi organizate în siguranță din orice motive Organizatorul va oferi posibilitatea fiecăruia participant înscris să participe la următoarea ediție al Evenimentului „Maraton Granitul Greci” care va fi anunțată ulterior, fără restituirea taxelor achitate. În cazul în care participantul nu dorește acest transfer, taxa de participare NU se returnează.

4. Kitul de concurs

4.1.   Numărul de concurs va fi înmânat tuturor Participanților la ridicarea kitului de concurs, vineri 9 august 2024, între orele 9:00 – 22:00, de la sediul asociației, și sâmbătă 10 august 2024, până la ora 8:00 la locul de plecare ale curselor.

4.2.   Kitul de Concurs la cursele reale cuprinde:

 • Acces la cursa aleasă
 • Număr de concurs
 • Medalie de finish
 • Acces la punctele de hidratare și alimentare
 • Asistență medicală
 • Tricoul evenimentului (asigurat pentru primii 100 de înscriși)
 • Accesorii școlare oferite de sponsori si organizatori (doar pentru copii)

5. clasament si categorii

5.1.   Categoriile la care se vor acorda premii si se va realiza clasamentul sunt:

 • 24 Km și 10 Km

   Masculin și Feminin:

  • M1639   – 16-39 ani (împliniți)

  • M40+    – 40+ ani (împliniți)

  • F1639   – 16-39 ani (împliniți)

  • F40+    – 40+ ani (împliniți)

 
 • Curajoșii (Masculin și Feminin)
 • Voinicii (Masculin și Feminin)
 • Liceeni (Masculin și Feminin)
 • Cangurii (Masculin și Feminin)
 • Iepurașii (Masculin și Feminin)
 • Fluturașii (Masculin și Feminin)
 • Îngerașii (Masculin și Feminin)

5.2.   Toți participanții care trec linia de sosire vor fi premiați cu o medalie.

5.3.   Vor fi întocmite clasamente și vor fi acordate premii în cupe și diplome primilor trei clasați la categoriile OPEN masculin și feminin, la cursele de 10 km și 24 km, precum și la fiecare categorie menționată la punctul 5.1. 

5.4.   Încadrarea in categoria de vârsta la „Cursele Scurte” se face în funcție de anul nașterii:

 • Traseu 500 m – Îngerașii – an naștere : 2019 / 2020 / 2021
 • Traseu 800 m – Fluturașii – an naștere : 2016 / 2017 / 2018
 • Traseu 1000 m – Iepurașii – an naștere : 2013 / 2014 / 2015
 • Traseu 2000 m – Cangurii – an naștere : 2010 / 2011 / 2012
 • Traseu 2000 m – Liceenii – an naștere : 2007 / 2008 / 2009
 • Traseu 2000 m – Voinicii – an naștere : 2006 / până la vârsta de 49 ani (împliniți)
 • Traseu 2000 m – Curajoșii – vârsta : 50+ (împliniți)

5.5.   Categoriile unde vor fi mai puțin de 5 participanți vor putea fi combinate cu o alta categorie la alegerea Organizatorului.

 
5.6.   Organizatorul va afișa clasamentele pe site-ul www.maratongranitulgreci.ro in secțiunea „Participanți/Clasament”.

5.1.   Categoriile la care se vor acorda premii si se va realiza clasamentul sunt:

 • 24 Km și 10 Km

   Masculin și Feminin:

  • M1639   – 16-39 ani (împliniți)

  • M40+    – 40+ ani (împliniți)

  • F1639   – 16-39 ani (împliniți)

  • F40+    – 40+ ani (împliniți)

 
 • Curajoșii (Masculin și Feminin)
 • Voinicii (Masculin și Feminin)
 • Liceeni (Masculin și Feminin)
 • Cangurii (Masculin și Feminin)
 • Iepurașii (Masculin și Feminin)
 • Fluturașii (Masculin și Feminin)
 • Îngerașii (Masculin și Feminin)

5.2.   Toți participanții care trec linia de sosire vor fi premiați cu o medalie.

5.3.   Vor fi întocmite clasamente și se vor acorda premii în cupe și diplome primilor trei clasați la OPEN masculin si feminin la cursele 10 Km și 24 Km și la fiecare categorie menționată la punctul 5.1. 

În cadrul competiției vor fi întocmite clasamente și vor fi acordate premii în cupe și diplome primilor trei clasați la categoriile OPEN masculin și feminin, la cursele de 10 km și 24 km, precum și la fiecare categorie menționată anterior.

5.4.   Încadrarea in categoria de vârsta la „Cursele Scurte” se face în funcție de anul nașterii:

 • Traseu 500 m – Îngerașii – an naștere : 2019 / 2020 / 2021
 • Traseu 800 m – Fluturașii – an naștere : 2016 / 2017 / 2018
 • Traseu 1000 m – Iepurașii – an naștere : 2013 / 2014 / 2015
 • Traseu 2000 m – Cangurii – an naștere : 2010 / 2011 / 2012
 • Traseu 2000 m – Liceenii – an naștere : 2007 / 2008 / 2009
 • Traseu 2000 m – Voinicii – an naștere : 2006 / până la vârsta de 49 ani (împliniți)
 • Traseu 2000 m – Curajoșii – vârsta : 50+ (împliniți)

5.5.   Categoriile unde vor fi mai puțin de 5 participanți vor putea fi combinate cu o alta categorie la alegerea Organizatorului.

 
5.6.   Organizatorul va afișa clasamentele pe site-ul www.maratongranitulgreci.ro in secțiunea „Participanți/Clasament”.

6. procedura de concurs

6.1.   Numărul de concurs va fi înmânat tuturor Participanților la ridicarea kitului de concurs, vineri 9 august 2024, între orele 9:00 – 22:00, de la sediul asociației, și sâmbătă 10 august 2024, până la ora 8:00 la locul de plecare ale curselor.

6.2.   Numărul trebuie prins pe partea din față a tricoului, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente.

6.3.   Este obligatoriu ca pe tot parcursul cursei sa se poarte numărul de concurs. Lipsa acestuia pe parcursul cursei sau la finish conduce la descalificare.

6.4.   Retragere din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue concursul are obligația de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va anunța organizatorul şi va fi considerat retras.

6.5.   Toate cursele vor avea loc sâmbătă 10 august 2024 iar programul va fi următorul:

 • Ședința tehnica va avea loc in ziua competiției, înainte de start, la locul numit „La Curba”, in Comuna Greci.
 • Startul probei „Semimaraton” (24 Km) va avea loc la ora 8:00.
 • Startul „Cursa 10 Km” va avea loc la ora 9:00.
 • Startul „Cursele Scurte” (copiilor) vor avea loc la ora 9:15.
 • Festivitatea de premiere va avea loc la ora 12:00.

6.6. Cronometrarea va avea loc la start si la finish. Timpul limită pentru „Semimaraton” (24 km) este de 5 ore iar pentru „Cursa 10 km”, de 3 ore.

7. echipament și alte reguli

7.1.   Echipament obligatoriu:

 • încălțăminte sport pentru alergare (adecvat cursei la care se participă)
 • ținută sportivă (pantaloni/fusta/colanți, tricou/maieu de alergare)
 • telefon mobil (fiecare concurent va avea înregistrat numărul de telefon al organizatorului)
 • număr de concurs, care va fi ridicat de la organizator. Numărul va trebui purtat la vedere, pe piept sau în partea din față, fără a fi deteriorat sau modificat.

Organizatorul își rezerva dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare.

7.2.   Maratonul Granitul Greci are un traseu de concurs organizat pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice amenajate si neamenajate prin localitatea Greci, prin pajiști, păduri, si munți.

Participanții la concurs au obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat și/sau în care au fost implicați participanți la Maratonul Granitul Greci, survenit în timpul desfășurării acestuia din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic va fi responsabilitatea celor implicați în accident.

Orice concurent trebuie să dea dovadă de fair play și să permită altui concurent mai rapid să-l depășească fără a-l împiedica, sau să acorde asistența unui concurent aflat în dificultate, dacă acesta i-o solicită.

7.3.   Protecția mediului înconjurător:

Munții Greciului, ca si toata întinderea Parcului National Munții Macin, au o deosebită valoare si importanță, fiind cei mai vechi munți din România. Distrugerea intenționată a mediului înconjurător vor atrage după sine descalificarea și interdicția de a mai participa la competiția noastră.

Este strict interzisă abandonarea echipamentelor sau deșeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control/hidratare.

7.4.   Oprirea, retragerea din cursa, penalizări, descalificări.

Organizatorul își rezerva dreptul de a opri/descalifica un participant in următoarele cazuri:

 • s-a accidentat după start
 • starea fizică nu-i permite continuarea cursei
 • nerespectarea indicațiilor organizatorului cu privire la echipament
 • lipsa numărului de concurs sau ne purtarea s-a pe partea din fată a tricoului
 • nerespectarea regulilor competiției
 • modificarea sau schimbarea numerelor de concurs
 • neparcurgerea întregului traseu
 • utilizarea unui mijloc de transport in timpul cursei
 • participarea la o proba diferita decât cea la care a fost validată înscrierea
 • comportament nepotrivit și lipsit de fair play față de ceilalți participanți, organizatori sau public.
 • depășirea timpului limita destinat curselor
 • poluarea mediului înconjurător (7.3.)

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control/hidratare, la finish sau sunând la numerele organizatorilor comunicate.

8. modificarea traseului/alte decizii privind concursul

8.1.   Traseul curselor reale va fi publicat pe site-ul Evenimentului. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiția dacă aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță.

8.2.   Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informațiilor afișate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și modifica acest regulament fără a notifica în prealabil participanții. Dacă apar modificări semnificative ale regulamentului, acestea vor fi afișate vizibil pe site-ul evenimentului și/sau pe pagina de Facebook si Instagram a evenimentului.

9. drepturi de autor

9.1.   Prin înscrierea în competiție, participanții vor autoriza Organizatorii, inclusiv partenerii acestora, să folosească şi să reproducă orice material conținând imagini din cadrul Evenimentului care includ participanții.

it's never too late to have fun 🙂

Vine vara și iar o luăm la fugă cu zâmbetul pe buze.